Sted
Olaløo
Dato fra
Dato
October 9, 2021
Dato til
Tid
19:00
-

Fantefolk i Olaløo

Me inviterar til ei unik forestilling om Per Sivle si dikting og det dramatiske livet hans. Dette blir framført av dramagruppa FANTEFOLK. Dei fleste har vel høyrt om «Den fyrste song eg høyra fekk», men Per Sivle si dikting er mykje meir.
Forestillinga varar Ca 1, 5 time, og etter forestillinga har me Betasuppe til dei som ynskjer dette.
Pris for Fantefolk  300,-
Pris for betasuppe 150,-
Det vert høve til å kjøpe noko leskande i baren