Furebergsfossen

Fossen ligg i Furebergselva, ved utløpet i Maurangerfjorden. Fossen ligg like ved riksvei 551, som går fra Odda til Årsnes ferjekai. Fossen er bratt og har eit fall på ca. 20 meter, før den renn ut i Maurangerfjorden.

I 1958 kom filmen The Vikings - en amerikansk eventyrfilm. Hovudrollane vart spelt av Kirk Douglas, Tony Curtis og Janet Leigh. Hundrevis av statistar vart leigd inn for å spele vikingar, og disse var fra lokalområdet. Furebergsfossen og Maurangerfjorden er med gjennom hele filmen.

Sjå andre opplevingar innan

Utandørsaktivitet

No items found.