Gruvebygda Ølve

Vandring i spora etter hellehoggare og gruvesluskar

Opplev Ølve - den eldste gruvebygda på Vestlandet!

Her kan du vandre i spora etter hellehoggarar og gruveslusk! Ei spennande og viktig historie som det er lett å la seg fascinere av.

Besøk Bakstehellebrota i Fuglebergsåsen, Gruvene i Dalen og Kisgruvene i Attramadalen.

Ølve er eit av besøksmåla i Geopark Sunnhordland som skal fremja kunnskap om geologi og landskap for Sunnhordland.

(NB! Gruvene er usikra! Ferdsel på eige ansvar!)

Sjå andre opplevingar innan

Utandørsaktivitet

No items found.