Radioholo

Minne fra 2. verdenskrig

Radiohòla er ein naturleg gøymestad som den norske motstandrørsla brukte under 2. verdenskrig.
Staden tente som gøymestad for ein radio som vart bruk til å ta imot nyheter frå England, i ei tid då det var forbudt å ha radio. Viss det vart funne ulovlege radioar hos folk vart dei hardt straffa.

Staden er i dag eit fint minne om aktiviteten som fann stad her under krigen. Skal du ut på tur til Jamburfjell kan det passa fint å stikka innom Radiohola på vegen.

Hola ligg på øya Halsnøy, 1,5–2 km inn på øya, på toppen av ei lita opning omgjeven av skog.

Sjå andre opplevingar innan

Kunst og kultur

No items found.