Sjukehusmuseet Valen

Lær meir om den omfattande og interessante historia bak sjukehuset på Valen

Tanken om museum har vore tenkt lenge. Gode krefter har vore i aktivitet i ei årrekkje, og har fått kunnig assistanse av Sunnhordaland museum. Helse Fonna og Hordaland Fylkeskommune har også bidrege. Viktig eldsjel har også her vore Reidar Handeland.

Museet har ikkje eiga nettside.

Omvisning kan tingast gjennom sentralbordet til sjukehuset, Tlf: 53 46 64 00, eller snakka med Reidar Handeland

Telefon: 53 48 45 95 , Mob: 90 98 84 78 / 90 08 60 73

e-post: Reidar.Handeland@helse-fonna.no eller reidar.handeland@knett.no

Sjå andre opplevingar innan

Kunst og kultur

No items found.