Åkrastølen

Vanskelighetsgrad
Medium
Stad
Åkra
Høydemeter
Frå nedre P-plass 80 - 650 moh.
Tid
Frå nedre P-plass 5 timar t/r. Frå øvre P-plass 2 timar t/r.
Turtype
Tur-Retur
Sesong
Vår - sommar - haust

Om turen


Turkart
Topografisk kart Norge 1: 50 000 Kvinnherad - blad 1214 1.

Merking
Informasjonstavle ved nedre P-plass.
Inga merking. Skogsbilveg, deretter god sti til Åkrastølen.
Skogsvegen er eigna for rullestol.

Gradering
Frå nedre P-plass:
Blå. Moderat krevjande, to støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad
Frå nedre P-plass 80 - 650 moh.

Tidsbruk
Frå nedre P-plass 5 timar t/r.
Frå øvre P-plass 2 timar t/r.

Turomtale
Frå P-plass ved enden av skogsvegen følgjer ein tydeleg sti langs elva innover Åkradalen. Inne i dalen passerer ein Urene, der stien slyngjer seg mellom kampesteinar. Inst i dalen er ei lita trebru over elva, før Stølsbrekko. Oppe på kanten ligg Åkrastølen med tre stølshus. Dette er ein enkel familietur i eit vakkert dalføre med bekker og elvar, store steinar og den opne stølsvollen.

Rullestol:
Skogbilvegen er godt eigna for elektrisk uterullestol, og har fast grusdekke. Stien har ei stigning på 370 høgdemeter på 3 km, og har enkelte bratte parti. Ved øvre parkeringsplass går skogbilvegen over til sti. Fordel med kraftig elektrisk ute rullestol.

Ankomst

Start- og sluttpunkt
Skogsbilveg i Åkra.

Parkering
Ta til venstre rett etter Åkra bru. Køyr 500 meter til P-plass (nedre) ved starten på skogsbilvegen. Mot bompengar kan ein køyra den omlag 3 km lange skogsbilvegen inn i Åkradalen til 450 moh. P-plass (øvre) ved vegenden. Skilt til Åkrastølen.

Tips fra lokale

Gode råd
Hugs bompengar. Lat att grindane.
Frå stølen kan ein gå opp på høgdene i nord med utsyn til Nautavatnet og Ingahogg.
Turen til Åkrastølen er og ein fin skitur.

Utforsk andre turar i Kvinnherad

No items found.