Dønhaug

Vanskelighetsgrad
Lett
Stad
Uskedal
Høydemeter
0 – 50 moh.
Tid
1 time rundtur
Turtype
Rundtur
Sesong
Heile året

Om turen

Stad
Uskedalen.

Turkart
Folgefonna nasjonalpark.

Merking
Inga merking langs vegen. Skilt der det er nødvendig.

Gradering
Grøn. Lett fottur. Store deler av traseen kan nyttast for barnevogn eller med motorisert rullestol.

Høgdeskilnad
0 – 50 moh.

Tidsbruk
1 time.

Turomtale
Følg skilting frå båthamna. Lett turveg der ein går forbi badestrand, beitande dyr og gamal karakteristisk busetnad. Frå Dønhaug har ein stor og vid utsikt over bygda, Storsund, Skorpo og Hardangerfjorden. Ein tur for å bli kjent med Uskedalsbygda og naturen rundt.

Ankomst

Start
Uskedal Båthamn.

Parkering
Ved Gamleskulen i sentrum. Stor P-plass med informasjonstavle for Uskedalen.

Tips fra lokale

Alternativ tilkomst til turvegen kan vera ved bensinstasjonen, campingplassen, Sparbutikken eller Uskedal skule. Det er bratt for rullestol og barnevogn opp frå Kjærlandsvegen til Dønhaug. Alternativt vegval her er å ta av til Dønhaug gardsbarnehage og bruka vegen som går på oppsida av gardsløa. Ver forsiktig ved kryssing av Rv 48.

Utforsk andre turar i Kvinnherad

No items found.